‿︵❀آموزش درس عربی متوسطه 1‿︵❀

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ ‿︵❀آموزش درس عربی متوسطه 1‿︵❀ خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

کلاس درس

همکاران گرامی می توانند در لینک زیر فایل صوتی و تصویری آموزش حروف الفبای عربی را دریافت کنند

 

کلیک کنید

 

 

[ سه شنبه 1391/08/30 ] [ 22:55 ] [ ف .سعدی ]

[ ]

عربی دوم راهنمایی

همکاران عزیز می توانند در لینک های زیر مجموعه ی کاملی از طرح درس های سال دوم راهنمایی را دریافت نمایند .

.

.

درس اول

درس دوم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس دهم

درس یازدهم

عربی دوم راهنمایی

عربی راهنمایی

 http://shamimgonbad.blogfa.com/post/19

[ سه شنبه 1391/08/30 ] [ 22:49 ] [ ف .سعدی ]

[ ]

[ سه شنبه 1391/08/30 ] [ 22:32 ] [ ف .سعدی ]

[ ]


                                                 باسمه تعالی
دستور العمل برگزاري جشنواره ي تدریس روش هاي فعال یاد دهی - یادگیري
 درس عربی دوره ي راهنمایی در سال تحصیلی
92 1391
مقدمه :
با توجه به اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، معلم نقش اساسی و محوري در فرایندیاددهی – یادگیري بر عهده دارد . بر همین اساس اهداف نظام آموزشی با هدایت معلم تحقق می یابد،
لذا به کارگیري روش هاي تدریس فعال با مشارکت گروهی دانش آموزان و به کارگیري وسایل کمک آموزشی نوین و کاربردي در امر آموزش سبب بهبود در کیفیت آموزش و شکوفا شدن استعدادهاي دانش آموزان و تقویت مهارت ها و قابلیت هاي آنان می گردد . از این رو لازم است در امر آموزش وتدریس از روش هایی هدفمند و جذاب و موثر استفاده شود.
اهداف:
ارتقاء کیفیت شیوه هاي تدریس همکاران؛ 
تغییر نگرش در شیوه هاي تدریس کتاب عربی؛ 
ایجاد تحرك و پویایی در بین همکاران درس عربی؛ 
ترغیب دبیران درس عربی به استفاده از روش هاي فعال یاددهی- یادگیري؛ 
شناسایی و ترویج روش هاي موفق و کارآمد تدریس؛ 
ایجاد رقابت سالم بین همکاران با تکیه بر کاربست روش هاي موثر و فعال تدریس؛ 
اجراي جشنواره:

– 1) جشنواره ي روش هاي فعال یاددهی – یادگیري در سال تحصیلی 1391/92توسط پایگاه کیفیت بخشی به درس عربی   برنامه ریزي و اجرا می گردد.

 
2) این جشنواره در سه مرحله منطقه اي ، استانی و کشوري برگزار ،و در پایان هر مرحله نفرات اول به مرحله ي بعدي راه خواهند یافت.
3) کلیه ي همکاران علاقمند که سابقه تدریس درس عربی را دارند، مجاز به شرکت در این ج شنواره خواهند بود.
4) این جشنواره در مرحله ي کشوري به صورت غیر حضوري اجرا می گردد، لذا لازم است سرگروههاي استانی درس عربی، فیلم تدریس نفر برتر استان را به همراه طرح درس به پایگاه کیفیت بخشی درس عربی در زمان تعیین شده ارسال نمایند.
5) با توجه به نقش فن آوري اطلا عات و ارتباطات در تسهیل و تسریع یاددهی – یادگیري، ترتیبی اتخاذشود تا دبیران شرکت کننده در جشنواره از این امکانات در جهت ارایه موفق تدریس خود استفاده نمایند.
6) زمان ارایه تدریس در مرحله کشوري 40 دقیقه پیش بینی شده است، بنابراین طرح درس هاي پیشنهادي می بایست با توجه به زمان تعیین شده باشند.
7) با عنایت به این موضوع به حول و قوه ي الهی پس از پایان جشنواره و معرفی نفرات برتر کشوري،تدریس این عزیزان در قالب لوح فشرده در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت، لذا لازم است سرگروههاي استانی این موضوع را به اطلاع همکاران رسانده و رضایت و همکاري ایشان را اخذ نمایند.
8) تقسیم بندي موضوعات تدریس جشنواره که توسط پایگاه مربوطه صورت گرفته، از کتاب عربی سال دوم و سوم راهنمایی می باشد. لذا از انتخاب دروس دیگر جدا خودداري شود.
9) چون اجراي مرحله ي کشوري جشنواره ، غیر حضوري می باشد لذا لازم است فیلمبرداري از تدریس با شرایط زیر صورت گیرد:
- همکاران محترم در هنگام تدریس از میکروفن یقه اي استفاده کنند.
- تدوین، موسیقی، برش فیلم، صداگذاري صورت نگیرد.
- رعایت زمان 40 دقیقه در فیلم الزامی است.
باشد. MOV یا MPEG یا 4 DV-AVI - فیلم با فرمت
لازم به توضیح است فیلم هایی که با سایر فرمت ها ارسال شوند از مرحله داوري حذف خواهند شد.
تقسیم بندي موضوعات تدریس جشنواره براي استان ها:
ردیف استان پایه نام درس ردیف استان پایه نام درس
1
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
دوم
الدرس الثانی
(هل جزاء الاحسان
الاالاحسان)
10 فارس دوم
الدرس الحادي عشر
من یحفظ یوسف؟
2 اردبیل و البرز دوم
الدرس الثالث
نتیجه العمل
11
شهر تهران و شهرستان هاي
تهران
سوم
الدرس الثانی
استراق السمع
3 اصفهان دوم
الدرس الرابع
الحریق...!
12 قزوین و قم سوم
الدرس الثالث
الراعیه الصغیره
4 ایلام و بوشهر دوم
الدرس الخامس
این الرساله؟
13 کرمان و یزد سوم
الدرس الرابع
اصحاب الکهف
5
چهارمحال بختیاري و خراسان
جنوبی
دوم
الدرس السادس
المهمه السریه
14 کردستان و کرمانشاه سوم
الدرس الخامس
البستان المحروق
6 خراسان رضوي دوم
الدرس السابع
السمکه السعیده
15
کهکیلویه و بویر احمد و
گلستان
سوم
الدرس السادس
لا تیاس!
7 خوزستان و زنجان دوم
الدرس الثامن
الربیع و الاطفال

16 گیلان و مازندران سوم
الدرس السابع
آه ... بنیتی
8 خراسان شمالی و سمنان دوم
الدرس التاسع
طوبی لک
17 لرستان و همدان سوم
الدرس الثامن
الرخاء و الشده
9 سیستان و بلوچستان دوم
الدرس العاشر
مومنه آل فرعون
18 مرکزي و هرمزگان سوم
الدرس التاسع
ملابس العید
شرایط داوري:
از آنجا که عوامل متعددي در یک تدریس مطلوب موثر است و سازماندهی این عوامل توسط همکاران
محترم نقش به سزایی دارد لذا داوري از نحوه تدریس همکاران باید بر اساس ملاك ها و معیارهایی
صورت پذیرد که متضمن ارزشیابی دقیق از کلیه عوامل تاثیر گذار باشد و از سوي دیگر داوران داراي
ترکیبی باشند که امکان داوري نسبتا دقیقی را فراهم سازند . بنابراین تاکید می شود داوران در هر
مرحله از همکارانی انتخاب شوند که به تکنولوژي آموزشی، روش ها و فنون تدریس، و تخصص کامل
در محتواي درس داشته باشند و حداقل یک نفر از آنان از همکاران مجرب در رشته مربوط باشند.
قابل رویت می باشد. Qomgt.ir تذکر : فرم هاي داوري از طریق سایت
تقویم اجرایی:
عناوین فعالیت ها تاریخ اجرا
91/10/ اجراي مرحله منطقه اي حداکثرتا 15
91/10/ اجراي مرحله استانی حداکثر تا 30
91/11/ معرفی نفرات برتر استانی به پایگاه کشوري حداکثر تا 5
اعلام نتایج مرحله کشوري اسفند ماه 91
امتیازات:
-1 اهداي لوح تقدیر به نفرات اول تا پنجم کشوري؛
-2 ارائه گواهی کسب رتبه به نفرات اول تا پنجم کشوري؛
-3 صدور گواهی شرکت در فعالیت هاي علمی براي کلیه ي شرکت کنندگان.
گروه تکنولوژي و گروه هاي آموزش

شیوه نامه جشنواره تدریس

ی متوسطه استان قم


[ سه شنبه 1391/08/30 ] [ 22:14 ] [ ف .سعدی ]

[ ]

مشخصا ت کلی

باسمه تعالی

ابتدا باید نام درس، موضوع درس، مدت جلسه ،شماره طرح درس، نام مدرسه، تعداد دانش آموزان، کلاس و دوره تحصیلی، نام معلم و تاریخ را در بالای صفحه کاربرگ طرح درس نوشته شود

هدف کلی

نوشتن هدف کلي يک جلسه تدريس، همانند هدف کلي يک دوره ي آموزشي است؛ اما در قالب يک موضوع محدود، تحقق مجموع هدفهاي کلي جلسات بايد موجب تحقيق اهداف کلي دوره شوند. به عبارت ديگر اهداف کلي هر جلسه ي تدريس، عناصر يا مراحل رسيدن به اهداف کلي دوره را مشخص مي کنند. در نوشتن هدف کلي هر جلسه نيز معمولاً از افعال کلي استفاده مي شود. ذکر شرايط و معيار در اين نوع از اهداف ضرورتي ندارد.

زمان

هدف های جزئی

ساده ترين راه نوشتن اهداف جزئي يک درس، اين است که براساس هر موضوع فرعي يک هدف جزئي نوشته شود. ماهيت اهداف جزئي همانند هدف کلي درس است؛ اما در قالب موضوعي ريزتر و محدودتر. به عبارت ديگر، هدفهاي جزئي درس، اهداف زيرمجموعه هدف کلي درس مي باشند. دقت در نوشتن اهداف جزئي و تنظيم درست توالي آن، مي تواند موجب نظم بيشتر فعاليت هاي آموزشي شود و در نهايت، تحقق هدف کلي را تضمين نماید.

 

هدف های رفتاری

پس از نوشتن هدفهاي جزئي، طراح بايد هدفهاي جزئي را تبديل به هدفهاي رفتاري نمايد. هدفهاي رفتاري هر جلسه تدريس بايد با توجه به شرايط، ضوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف حيطه هاي يادگيري تنظيم شود. سپس براساس سلسله مراتب از آسان به مشکل و يا به صورت پيش نياز و پس نياز مرتب گردد. در هدفهاي رفتاري: عملکرد (نوع رفتار)، شرايط و معيار دقيقاً بايد مشخص شود.

 

روش

تدریس

با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده شدن جوامع بشری ، نیازهای فردی اجتماعی نیز پیچیده تر می شود و برای ارضای نیازهای پیچیده احتیاج به علوم و فنون پیچیده تر می باشد.

کسب علوم و فنون در سایه به کارگیری روشهای مفید و مؤثر ، جدیدو کارآمد در آموزش امکان پذیر است. به همین دلیل به منظور نیل به اهداف آموزشی تعیین شده بهره گیری از روشهای تدریس و الگوهای تدریس متناسب با هدفهای درس و نوع مطالب و بحث، نوع کلاس، تعداد دانش آموزان و غیره روشها و الگوهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

رسانه های آموزشی

انتخاب رسانه های مناسب منجر به آموزش مؤثرتر خواهد شد. از یک رسانه آموزشی نمی توان در همه موقعیتهای آموزشی استفاده کرد. هر موقعیت آموزشی رسانه خاص خود را طلب می کند. بدون توجه به قابلیتهای رسانه های آموزشی در موقعیتهای مختلف، نمی توان از آنها استفاده مناسبی به عمل آورد.

برای شناسایی یک رسانه ی مناسب ، ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. این پرسشها عبارتند از:

هدف از ایجاد ارتباط چیست؟ چه کسی می خواهد ارتباط برقرار کند و چه ویژگیهایی دارد؟ مخاطب ارتباط کیست؟ چه میزان پذیرش دارد؟ ویژگیهای او چیست؟ شرایط زمانی و مکانی برقراری ارتباط چیست؟ و برای انجام این کار چه امکاناتی وجود دارد؟

به طور کلی عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها عبارتند از: 1- نوع هدفهای آموزشی 2- ویژگیهای مخاطبان 3- روشهای فنون آموزشی 4- قابلیت رسانه برای انتقال پیام مورد نظر 5- جذابیت رسانه 6- کیفیت فنی هنری 7- عملی بودن و سهولت کاربرد 8- اقتصادی بودن.

 

 

چیدمان کلاس

دانش آموزان به صورت گروه های Uشکل یا نیم دایره

 

ایجاد ارتباط

معلم وارد کلاس می شود سلام و احوالپرسی می کند ، حضور و غیاب انجام می شود . وضعیت روحی ، جسمی دانش آموزان بررسی می شود در صورت لزوم عکس العمل مناسب ارائه می شود.

 

ایجاد انگیزه


 معلم بايد پيش بيني کند که در کلاس درس چه فعاليتي را مي خواهد انجام دهد و چگونه مي خواهد کلاس را شروع کند؟ چگونه مي خواهد در کلاس درس انگيزه ايجاد کند و اين انگيزه را تا پايان کلاس استمرار بخشد و سرانجام چگونه مي خواهد کلاس را به پايان برساند؟

 

ارزشیابی تشخیصی

اغلب سؤال مي شود که معلمان چگونه مي توانند اطلاعات پيش نياز يا رفتار ورودي دانش آموزان را تشخيص دهند؟ اين امر توسط ارزشيابي تشخيصي ممکن مي باشد.
معلم بر اساس تخصص و مهارتي که دارد بايد ابتدا رفتار ورودي را پيش بيني کند و سپس براساس دانش پيش نياز درس مورد تدريس، سؤالهايي طرح نمايد. سؤالهاي طرح شده بايد در ستون ارزشيابي طرح درس نوشته شود. اين سؤالها قبل از تدريس بايد از دانش آموزان پرسيده شوند، تا وجود يا عدم وجود پيش نياز مشخص شود. در صورت عدم تسلط دانش آموزان بر پيش نياز درس مورد تدريس، مخصوصاً زماني که موضوع درس با موضوعات قبلي و بعدي ارتباط تسلسلي داشته باشد، حتماً بايد رفتار ورودي ترميم گردد.

 

ارائه محتوا

در مرحله ي ارائه درس، محتواي مورد آموزش بايد دقيقاً مشخص شود. از روشهايي چون سخنراني، بحث گروهي، نمايش تصاوير، پرسش و پاسخ و ... به عنوان روشهايي که براي آموزش هر قسمت لازم است، استفاده شود. معلم بايد اطمينان حاصل کند که بخشهاي مختلف محتوا با يک روال منطقي ارائه خواهد شد و هيچ نکته نامفهومي در ميان مطالب ارائه شده وجود نخواهد داشت. زمان لازم براي هر قسمت به طور دقيق مشخص شود. ارائه محتوا در حقيقت قسمت اصلي کار تدريس و شامل دو عامل جدا ناشدني است:
1-
سازماندهي کليه محتواي درس و توالي آنها بايد رعايت شود.
2-
روش آموزش قسمتهاي مختلف مشخص شود.
به طور مثال معلم بايد حداقل نکات زير را پيش بيني کند:
الف) سؤالهايي که بايد پرسيده شوند.
ب) در هنگام بحث دلايل لازم پيش بيني شود.
ج) در حدود 5 تا 10 دقيق فيلم نشان داده شود.
د) پس از نمايش فيلم، موضوع مورد بحث قرار گيرد.

معلم بايد پيش بيني کند که منظور از سؤال چيست؟ آيا فقط براي جلب توجه دانش آموزان است و نيازي به پاسخ ندارد؟ پاسخ دادن به سؤالها بر عهده ي چه کسي است؟ معلم يا دانش آموزان؟ آيا سؤال بر روي نکات اصلي درس تأکيد دارد؟ آيا سؤال ايجاد انگيزه مي کند؟ آيا سؤالها سبب مؤثر شدن تدريس و جلب توجه دانش آموزان خواهد شد؟ آيا سؤال به سنجش درک و فهم دانش آموزان کمک مي کند؟ آيا سؤال، توجه دانش آموزان را به مفاهيم، اصول خاص و مورد نظر جلب مي نمايد؟

سؤالها بايد زمينه ي بحث و گفتگو را در کلاس درس فراهم سازند و بين معلم و دانش آموزان ارتباط برقرار کنند. به بيان ديگر، سؤال بايد سبب شناخت بهتر و ايجاد قدرت تجزيه و تحليل، ترکيب، ارزيابي، نتيجه گيري و تعميم در دانش آموزان شود.

مقدمه در ارائه محتوا بسيار مهم است. يک مقدمه خوب مي تواند توجه دانش آموزان را جلب کند و علاقه ي آنها را به ادامه درس برانگيزد. مقدمه خوب شامل مطالب زير است:
1-
درس در چه موردي صحبت مي کند؟
2-
کجا و در چه زماني دانش آموزان مي توانند از آنچه در اين درس مي آموزند، استفاده کنند؟
3-
چگونه بايد مطالعه کنند و مفاهيم را بياموزند؟
4-
بازنگري مختصري از آنچه در درسهاي قبلي مرتبط با موضوع آموخته اند.
تکرار مطالب پيش نياز معمولاً براي مؤثر کردن تدريس لازم است؛ اما لازم نيست هميشه از يک روش براي يادآوري رفتار ورودي استفاده کنيم. معلم بايد روي نکات کليدي رفتار ورودي تأکيد کند تا درس جديد راحت تر و قابل فهم تر شود. اين تکرار نبايد طولاني باشد.

 

نتیجه گیری

براي تثبيت مطالب ارائه شده در ذهن دانش آموزان، لازم است درس ارائه شده به طور خلاصه جمع بندي و نتيجه گيري شود. تلخيص و جمع بندي، مفاهيم از دست داده شده در طول آموزش را براي دانش آموزان روشن مي کند بهتر است تلخيص و نتيجه گيري توسط خود دانش آموزان انجام شود و معلم اظهار نظر نهايي را ارائه نمايد.

 

ارزشیابی پایانی

بعد از ارائه محتوا و جمع بندي و نتيجه گيري، لازم است معلم از چگونگي تحقق اهداف، آگاه شود. اگرچه اين عمل ممکن است در طول فعاليت هاي آموزشي به طور ضمني انجام شود؛ اما ضرورت دارد معلم پس از پايان ارائه محتوا، با مقايسه سطح مهارتي که انتظار دارد دانش آموزان به آن برسند و آنچه دانش آموزان عملاً به آن رسيده اند، ميزان يادگيري دانش آموزان و مؤثر بودن روش تدريس خود را ارزشيابي کند.

زمان ارزشيابي، بستگي به مدت زمان تدريس دارد؛ اما اين مرحله نبايد زياد وقت کلاس را بگيرد. به طور متعادل مي توان ده دقيقه براي اين کار در نظر گرفت. سؤالهاي مرحله ي ارزشيابي بايد بر اساس هدفهاي رفتاري درس طرح شوند.


 

تعیین تکلیف

  معلم مي تواند براي تقويت مطالب آموخته شده در کلاس و ارتباط آن با زندگي واقعي دانش آموزان فعاليت هايي را در خارج از کلاس پيش بيني کند. اين تکاليف، بخشي از مطالعات مربوط به درس محسوب مي شوند. معلم بايد اين نوع فعاليتها را دقيقاًً پيش بيني کند و در اختيار دانش آموزان قرار دهد. معرفي منابع مطالعه يا فعاليت مانند: کتاب، مقالات جديد، فيلم و ... به دانش آموزان علاقمند فرصت مي دهد تا اطلاعات خود را با مطالعه و استفاده از اين امکانات افزايش دهند.

اگر معلم انتظار داشته باشد که وظايف و فعاليت هاي تکميلي خارج از کلاس، طبق اصول و قواعد خاصي انجام شود، بايد اصولي را که در ذهن دارد به طور واضح و دقيق به دانش آموزان اعلام کند. اگر اين اصول، به صورت شفاهي از طرف معلم اعلام شود، ممکن است دانش آموزان به آن توجه نکنند. بنابراين بهتر است اصول و معيارها به تفصيل به صورت کتبي و در صورت امکان همراه با مثال در اختيار دانش آموزان قرار داده شود. چنين کارکردي در وقت کلاس صرفه جويي کرده و به دانش آموزاني که غيبت دارند و يا در فاصله ي اعلام فعاليت هاي تکميلي تا زمان انجام آن بعضي از اصول را فراموش مي کنند، کمک مي کند.

در اکثر مواقع، معلم تکاليف خواندني، يا انجام فعاليت در خانه را زماني ارائه مي دهد که زنگ خورده است و دانش آموزان با عجله، مشغول ترک کلاس هستند. اگر دادن تکاليف در روند يادگيري دانش آموزان اهميت دارد، بايد بيش از اين به آن توجه شود، يکي از بهترين شيوه هاي تعيين فعاليت هاي تکميلي (تکاليف خارج از کلاس) به دانش آموزان ارائه راهنماي از قبل تنظيم شده است. اينکه راهنماي تعيين تکاليف به چه صورتي نوشته شود و چه امکاناتي در خارج از کلاس درس فراهم گردد، به موقعيت آموزشي و نوع درس بستگي دارد.

 


[ دوشنبه 1391/08/29 ] [ 20:33 ] [ ف .سعدی ]

[ ]

[ جمعه 1391/08/26 ] [ 13:47 ] [ ف .سعدی ]

[ ]


جهت دریافت ودانلود فایل پاورپوینت "اینجــــــــــــــــــا"کلیک نمایید.


برگرفته از وبلاگ همکار محترم دینی وعربی وقرآن راهنمایی:

http://roz1380.blogfa.com

[ پنجشنبه 1391/08/25 ] [ 21:53 ] [ ف .سعدی ]

[ ]

عربی سوم راهنمایی

 

همکاران عزیز می توانند در لینک های زیر مجموعه ی کاملی از طرح درس های سال سوم راهنمایی را دریافت نمایند .

طرح درس عربی سوم راهنمایی

 

درس دوم

 

درس چهارم

 

درس پنجم

 

درس هفتم


http://shamimgonbad.blogfa.com/post/22

 

[ پنجشنبه 1391/08/25 ] [ 21:25 ] [ ف .سعدی ]

[ ]